Prawa dotyczące osób niepełnosprawnych

Udzielam porad prawnych związanych z uprawnieniami, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym. Oferuję pomoc prawną przed organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, jak i sądami.