Prawa dotyczące osób z niepełnosprawnościami

Udzielam porad prawnych związanych z uprawnieniami, jakie przysługują osobom z niepełnosprawnościami. Oferuję pomoc prawną przed organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, jak i sądami.