Prawo rodzinne

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Oferuję reprezentację m.in. w sprawach o rozwód, separację, a także o alimenty. (więcej…)

Prawo spadkowe

Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, prowadzi sprawy o dział spadku czy o zasądzenie zachowku.

Prawo cywilne

Oferuję pomoc prawną m.in. w zakresie prawa zobowiązań, prawa rzeczowego. Posiadam doświadczenie w przygotowywaniu m.in. pozwów o zapłatę, czy wniosków o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. (więcej…)

Prawa dotyczące osób z niepełnosprawnościami

Udzielam porad prawnych związanych z uprawnieniami, jakie przysługują osobom z niepełnosprawnościami. Oferuję pomoc prawną przed organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, jak i sądami.

Prawo gospodarcze i handlowe

Mam doświadczenie w przygotowywaniu umów z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Sporządzam m.in. umowy dzierżawy, najmu czy pozwy i środki zaskarżenia z zakresu prawa gospodarczego. Oferuję bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego.

Prawo karne

Oferuję nie tylko obronę przed wszystkimi sądami, ale również już na etapie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez policję, prokuraturę lub inny uprawniony do tego organ. (więcej…)

Prawo administracyjne

Reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego. Sporządzam skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. (więcej…)

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczę pomoc prawną w zakresie reprezentacji przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych jak również w sporach z pracodawcą. Przygotowuję m.in. pozwy o mobbing czy dyskryminację.

Prawo autorskie

W obrocie cywilnoprawnym należy bardzo dbać o ochronę autorskich praw majątkowych i osobistych. Oferuję przygotowywanie m.in. umów licencyjnych jak również umów przenoszących autorskie prawa majątkowe.

Dowiedz się więcej o mnie

O Adwokacie

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji na kierunku prawo na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w katedrze prawa karnego procesowego i kryminologii, pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Grajewskiego, napisałam pracę magisterską na temat instytucji świadka koronnego w polskim procesie karnym.  Aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku odbyłam pod patronatem adwokat Elżbiety Zych-Borzobohatej. W kancelarii adwokackiej zajmowałam się głównie prawem rodzinnym. Pod okiem pani mecenas przygotowywałam pozwy w sprawach o rozwód oraz środki zaskarżenia w sprawach karnych i cywilnych.

Doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa nabyłam dodatkowo pracując na stanowisku specjalisty ds. prawnych w EIBW spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Poza bieżącą obsługą prawną spółki do moich obowiązków należało m.in. przygotowywanie umów cywilnoprawnych, jak i pozwów z zakresu prawa gospodarczego. W związku z działalnością naukowo-badawczą spółki specjalizowałam się w sporządzaniu umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów na udzielenie licencji. Naukowy charakter projektów wymagał współpracy z uczelniami wyższymi, dzięki czemu miałam możliwość poszerzenia umiejętności komunikacji także w tym obszarze.

 

Działalność społeczna

Poza pracą zawodową staram się znajdować czas na działalność społeczną w organizacjach pozarządowych. Mam przyjemność i zaszczyt zasiadać w komisji rewizyjnej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym z siedzibą w Warszawie.

W 2019 r. otrzymałam tytuł ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

W 2019 r. zostałam przewodniczącą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku woj. pomorskiego w Gdańsku.

Współpraca z Fundacją im. Helen Keller.

Działalność naukowa

Moje najważniejsze projekty na polu naukowym:

  • Projekt Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych: „Mamy naszą Konwencję”;
  • Współpraca z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych przy projekcie „Kampania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach życia poprzez przygotowanie polskiego prawodawstwa do ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami”;
  • Zajęcia z prawa dotyczącego tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”
  • Byłam jednym z głównych wykonawców projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa: „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”;
  • Ekspert, doradca programowy w projekcie „Wdrażanie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami – wspólna sprawa”;
  • Kierownik zespołu monitorującego w projekcie „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitorowanie wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami ".

Moje publikacje

Współpraca

Niepubliczna poradnia wspierania rozwoju "Po Drodze" w Gdańsku

 

 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Poznaniu
Centrum Projektowania Uniwersalnego przy Politechnice Gdańskiej

Katarzyna Heba

ul. Moniuszki 4, 80-274 Gdańsk
660 326 709