Prawo cywilne

Oferuję pomoc prawną m.in. w zakresie prawa zobowiązań, prawa rzeczowego. Posiadam doświadczenie w przygotowywaniu m.in. pozwów o zapłatę, czy wniosków o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Sporządzam środki zaskarżenia.