Prawo autorskie

W obrocie cywilnoprawnym należy bardzo dbać o ochronę autorskich praw majątkowych i osobistych. Oferuję przygotowywanie m.in. umów licencyjnych jak również umów przenoszących autorskie prawa majątkowe.