Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczę pomoc prawną w zakresie reprezentacji przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych jak również w sporach z pracodawcą. Przygotowuję m.in. pozwy o mobbing czy dyskryminację.