Prawo karne

Oferuję nie tylko obronę przed wszystkimi sądami, ale również już na etapie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez policję, prokuraturę lub inny uprawniony do tego organ.
To dziedzina, którą szczególnie interesowałam się na studiach i podczas odbywania aplikacji adwokackiej. Reprezentacja przez adwokata na tak wczesnym etapie postępowania karnego pozwala uniknąć klientowi błędów, które mogą przeniknąć do dalszych etapów postępowania. Oferuję także pomoc prawną w zakresie zmiany lub uchylenia środków odwoławczych takich jak m.in.: tymczasowe aresztowanie, czy poręczenie majątkowe. Oferuję pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego (skrócenie okresu, na jaki orzeczono środek karny, odroczenie wykonania kary itd.)