Prawo administracyjne

Reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego. Sporządzam skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Specjalizuję się w  postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych np. uzgadniających warunki na budowę kopalni piasku.